Av. Hatice Büşra ARITÜRK

Değerli meslektaşımız Hatice Büşra ARITÜRK 07.02.2024 tarihinde vefat etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olduktan sonra yasal stajını Özel Hukuk, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında dava çeşitliliği olan ve 40 yıllık geçmişi bulunan İstanbul Şişli'de bir hukuk bürosunda tamamladıktan sonra 30.11.2016 tarihinde ruhsatını alarak, yaklaşık 2 yıl bahsi geçen büroda Yardımcı/Kıdemli Avukat olarak hizmet vermiştir.

Maden Hukuku, Rödovans Sözleşmeleri, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kat Mülkiyeti ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Arazi Toplulaştırma Hukuku, İmar Hukuku alanlarında avukat olarak dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermiş olup 2019 yılından itibaren Güven Hukuk & Danışmanlık Ofisinde Kıdemli Avukat pozisyonu ile avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Güven Hukuk & Danışmanlık Ofisin'de özellikle İş Hukuku kapsamında işçi/ işveren vekilliği, arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili olarak danışmanlık hizmeti alanında çalışmakla birlikte Deniz Ticaret Hukuku, her türlü Ticari davalar, Aile Hukuku ve Danışmanlığı, Tüketici Hukuku, Sigorta Tahkim Komisyonu ve hakem heyeti başvuruları,Vergi Hukuku alanları ile birlikte Ceza Yargılamasının her aşamasında görev almaktadır.


Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Hukuku eğitimine devam etmekle birlikte Maltepe Üniversitesi Arabulucuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Eğitimi'ni tamamlamıştır.

Rekabet Hukuku, Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü, Sporda Tahkim Kurulu, CAS, Sporcu Sözleşmeleri, E-bilet Uygulaması, Sporda Usulsüzlük alanlarında eğitim sertifikaları mevcut olan Av Hatice Büşra ARITÜRK’ün İş Kazaları & İşçi Ölümleri / Makale / Yurttaş Dergisi / İstanbul Üniversitesi İç Güvenlik Kanunu Uygulaması / Araştırma Röportaj Dr. Öğretim Üyesi Serdar TALAS/ Yurttaş Dergisi / İstanbul Üniversitesi hukuk yayınları olmak üzere bilimsel çalışma ve yayınları bulunmaktadır.


Yol Tarifi