İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin; idari kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri dahilinde ortaya çıkabilecek kamulaştırma, imar, ruhsat gibi birçok konuda idarenin karar ve uygulamalarına karşı idari başvurularını gerçekleştirmekte ve yargısal süreçte müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.


Yol Tarifi