Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler

Müvekkillerimize; haksız rekabet uygulamaları ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan her tür davayla şirketi ilgilendiren davalarda avukatlık hizmeti ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve şirketlerin kuruluşundan, sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamalara ilişkin olarak şirketin bünyesinde meydana gelen hususlarla ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.


Yol Tarifi