İş Hukuku

İş hukuku işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır.

Müvekkillerimize işverenlere karşı açacakları her tür ücret, kıdem, ihbar tazminatları alacaklarından, iş akdinin feshinden ve iş kazasından doğan tazminat alacaklarından kaynaklanan davalar ve hizmet tespit davaları ile arabuluculuk aşamasında avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Ayrıca İş Hukuku bünyesinde müvekkil şirketlere işveren sıfatıyla işçiler tarafından açılan davalar, yürütülen süreçler ve arabuluculuk aşamasında avukatlık hizmeti ile iş ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması, devamı ve feshi konularında iş ilişkisinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.


Yol Tarifi