Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara, uyuşmazlığı çözme konusunda yardımcı oldugu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler ürettiği, devletin yargı organları yanında varlığını sürdüren ve seçimlik nitelik taşıyan uyuşmazlık çözme yöntemleridir. Diğer bir ifade ile “ADR” (Alternative Dispute Resolution) olarak anılan alternatif çözüm yolları devlet mahkemelerindeki yargılamaya alternatif teşkil eden uyuşmazlık çözüm yöntemleridir.

Büromuz, hukukumuzda İşçi-İşveren, Tüketici ve Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu dava şartı olarak yer alan arabuluculuk aşamalarında ve Ceza Yargılamasında bazı suçlarda getirilen zorunlu uzlaştırma aşamalarında, müvekkillerimizin yanında yer alarak uyuşmazlığın daha kısa sürede ve lehe sonuçlanması için gerekli hukuki yardımı sağlamaktadır.


Yol Tarifi